Физическо развитие

Какво всъщност представлява физическото развитие?

Физическото развитие е динамичен процес на растежа . Той отразява процесите на растеж и развитие на различните етапи от индивидуалното развитие, както и характеризира нивото и динамиката на израстването на организма и възможностите му за адаптиране към изменящите се условия на живот.

След раждането на бебето , то започва бурно развитието си ,което включва два процеса:
 • Растеж - увеличаване размерите на всички части на тялото и неговите органи;
 • Съзряване - качествен процес на съзряване и деференциране на клетките , тъканите и органите;
Цялото физическо развитие зависи от много фактори , които могат да бъдат разделени на :
 • Вътрешни - пол,раса,хормонални въздействия , наследственост и др.;
 • Външни - начин на отглеждане , социално - битови условия,хранене и др.;
   Физическото развитие също така включва брутните двигателни умения (ходене) и фините двигателни умения (писане).
   Физическото развитие означава, напредък на контрола на дете върху тялото.Това включва контрол над мускулите, физическа координация, способността да седне и да стане.Това са  първоначалните разработки в растежа на детето.

При изучаването и оценката на физическото развитие се използват три групи признаци:

Антропометични - метод за изследване на физическото развитие посредством измерване на човешкото тяло,чрез различни измервателни уреди:
 1. Ръст - много важен показател, характеризиращ състоянието на пластичните процеси в организма и в определена степен, нивото на неговата зрялост. Зависи предимно от външните фактори ,като наследственост , пол също така и условията при отглеждане и хранене. Обикновено децата до 1 годинка се измерват в легнало положение , а нормалната дължина на новороденото е +/- 50 см.
 2. Тегло - за разлика от височината се явява много променлив показател, който сравнително бързо реагира и се изменя под влияние на различни причини от екзо- и ендогенен характер. Теглото отразява степента на развитие на костната и мускулната система, вътрешните органи, подкожните мастни клетки.
 3. Гръдна обиколка - важен показател, отразяващ степента на развитие на гръдния кош, мускулния апарат, подкожния мастен слой на гърдите, което тясно корелира с функционалните показатели на дихателната система.
 4. Обиколка на главата - Контролът за изменение на обиколката на главата при децата през първите три години от живота им е важен компонент от диагностичната дейност при оценка на физическото развитие на детето. Измененията в обиколката на главата отразяват общите закономерности на биологичното развитие и в частност на церебралния тип ръст, а така също могат да отразяват и развитието на някои патологични състояния – микро- и хидроцефалия. 
 5.  Телесна повърхност– един от важните показатели за физическо развитие. Този признак помага да се оцени не само морфологичното, но и функционалното състояние на организма, поради това, че има тясна корелационна връзка с много от физиологичните функции на организма. Показателите за функционалното състояние на кръвообращението, дишането и бъбреците са свързани с този показател – телесна повърхност. Изчисляването на телесната повърхност обикновено става по нормограми, отчитащи височината и теглото.
 6. Фонтанела- Костите не са свързани помежду си здраво при раждането. Това позволява на главата да  променя формата, за да му помогне да премине през родилния канал.
Физиометрички:
 1. Витален капацитет
 2. Мускулна сила
 3. Реактивност и точност на двигателния акт;
Соматоскопични:
 1. Телосложение
 2. Развитие на мускулатурата
 3. Форма на гръдния кош и краката
 4. Развитие на половите органи у мъжа
 5. Вторични полови белези
 6. Настъпване на пубертета.

 Физическото развитие на детето придобива различни умения, като например: 
 • Двигателни умения, които изискват координация между мозъка и мускулите. Тези умения често изисква много практика и преди да стане автоматично;
 • Слаби моторни умения - Използва мускулите на ръцете, краката, бедрата и гърба, като при седене, ходене, улавяне, катерене, рита топка, хвърляне и т.н. ...
 • Изящни Манипулативни умения - включва координация на по-малките мускули на ръцете и пръстите, за да посочи, рисуване, да си бутони, с помощта на нож и вилица, писане и др ...
Целта на физическата годност е подготвеност. Физическата годност осигурява на организма-голям шанс да е в състояние да се справи, независимо от живота,живеем.
Фактори който влияят на физическото развитие:

1. редовност
2. диета
3. околна среда
4. наследственост
5. възраст и пол
6. стрес и напрежение
7. подходящо обучение
8. интоксиканти (алкохол, наркотици и др.)
9. почивка и релаксация
10. здравословни проблеми

Няма коментари:

Публикуване на коментар