Социално и емоционално развитие

   Едно от най-важните условия за правилното психическо развитие на детето през ранно детство е положителното емоционално състояние. Веселото настроение,радостните емоционални ,реакциите са предпоставка за стимулеране на цялата психическа активност при усвояване на нови знания при формиране на нови умения и навици при осъществяването на контакти с
възрастни и деца. Това е период ,в който познавателната активност се влияе изцяло от
преживяванията .Детето възприема ,наблюдава ,научава нови неща,когато това е свързано с радостни преживявания,а се дистанцира или реагира отрицателно, противопоставя се с гневни реакции при забрана, прекъсване на любимо занимание.
   Усъвършенствуването на моториката, развитието на говора, натрупването на собствен опит при контактите с възрастни и деца постепенно разнообразяват емоционалните преживявания и ги освобождават от непосредствените сетивни впечатления.
   Характерна особеност на емоциите през ранното детство е, че те са все още
бързопреходни,неустойчиви. Често доброто жизнерадостно настроение при незначителни поводи преминава в противоположно състояние, което също така бързо може да се промени.
   Лабилността на настроението в голяма степен се определя от бързо настъпващата умора на детето,която идва в резултата на недостатъчен сън или вследсвие на пренасищане с нови впечатления и движения. Умореното дете е двигателно неактивно, няма желание да играе ,смуче пръст или хленчи, не може да определи какво иска или обратно- къса,хвърля,драска, крещи и др.
   Промяната на емоционално- положителните нагласи към отрицателни ,най-ярко проличават при заболяване и дори изпреварват първите характеристики на болестния процес/ повишена температура , обрив,кашлица и др./.
   Ако при децата от ранна детска възраст грижите за поддържане на активно, бодро състояние са налице, положителните емоционални нагласи, свързани с удовлетворяване, предимно на органични потребности /сън, храна, топлинен комфорт и др. / се развиват като отношение към хората. Още през втората година детето започва да се стреми да изпълнява изискванията на възрастните при елементарни поръчки „дай”, „донеси” .То се радва, смее, пляска с ръце, ако
възрастните са доволни и го хвалят. У детето се развива желание, подражавайки на околните да върши самостоятелно много и разнообразни неща. При умело включване на възрастния у детето,се заражда желание за сътрудничество и то започва да търси помощ от възрастните при
игра, разходка , обслужване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар