Обиколка на главата

Обиколка на главата
Детето се ражда с обиколка на главата 34 - 35 см. Всеки месец главата нараства с по 1 см. или в края на първата година е нарастнала с 11-12 см.  Обиколката на главата обикновено нараства по-интензивно първите 6 месеца. През втората година обиколката на главата нараства с 2-3 см а през пубертета само с 10-11 см.
 Обиколка на главата при момченцата
 Обиколка на главата при момиченцата


Няма коментари:

Публикуване на коментар