Психическо развитие

Психиката на децата е научно изследване на ума и на съзнанието.
Това е един сложен процес на съзряване и постепенното усложняване на отделния човек и неговата умствена функция.

Развитието на ума на детето е неравномерно. Някои периоди се характеризират с бавно, постепенно умствено развитие, както и в други периоди са възможни удари на развитие поради емоционални преживявания, много нови знания и други фактори.
През първата година от живота си те развиват основните моторни функции и след навършване на 1 годинка развиват по-сложни функции освен моторни развиват и сетивни .Децата от 3 до 12 години разбира света на емоциите, и след 12 години съзряването на интелектуалната дейност. Разбира се, психичното развитие на всяко дете е много индивидуално.


 Общуване с детето предоставя редица възможности за обогатяване на въображението на детето, възпитанието му , преодоляване на пречките пред между личностните отношения.

Игрите вкарват детето в ситуации в които родителите трябва да наблюдават поведението на детето и да го управлявате за правилните и неправилните действия. Добре е да знаете също ,че игровото въздействие е насочено за активиране на самопознанието и самоуправлението на детето.
Положителното на игрите е :
  •  Да се открият нови пътища за стимулиране на цялостното развитие;
  •  Да се повлияе на развитието на моториката, координация на движенията;
  •  Да се повлияе на познавателните процеси - внимание, памет, мислене, въображение;
  •  Да се намали агресията.
Запомнете : Най-значимият обект за детето е възрастния. Той е носител на социален опит и култура.


Игри

Няма коментари:

Публикуване на коментар