Психика на бебето през 4-тия месец

Как комуникира малкото?

Твоето мъниче ше започне да експериментира с различните звуци, които издава с уста, като използва слюнката си. Малкото ще прекарва голяма част от времето, като се опитва да имитира нещата около себе си. Често ще гука. Ще започнат и първите опити с говоренето. Ако се заслушаш, ще видиш как бебчето сякаш повишава интонацията си, все едно ти задава въпрос или я понижава, като че ли иска да ти съобщи нещо. Твоето бебе започва да разбира основните принципи на комуникацията чрез езика.

Докато е било по-малко, то те е разбирало само по тона на гласа ти. Сега вече започва да схваща отделни думички и да осъзнава, че те са част от изречения. Малкото разбира, че гласът му ти влияе и с удоволствие се забавлява, когато ти на шега ту се скриеш, ту се показваш.

Бебчето започва да разбира и че когато плаче, привлича вниманието ти.
Разбира се, това е хубаво, но малкото скоро ще осъзнае, че може да прибегне до сълзите всеки път, щом е отегчено или недоволно от нещо. Така постепенно то ще открие начини да привлича вниманието ти. Не го наказвай за това, а му отдели повече време.

Няма коментари:

Публикуване на коментар