Развитие на 10 - 11 месечно бебе

Физическо развитие

РЪСТ
При момченцата - 67,3 - 81,9
При момиченцата - 66,7 - 79,1

ТЕГЛО
При момченцата - 7,5 - 12,3
При момиченцата - 7,3 - 11,3
Наддават с по 400 грама

ГРЪДНА ОБИКОЛКА
При момченцата - 42,89 - 51,09
При момиченцата -  41,08 - 50,59

ОБИКОЛКА НА ГЛАВАТА
При момченцата - 47,0 - 48,0
При момиченцата - 46,0 - 47,0

Психическо развитие 
Двигателно развитие
Езиково развитие
Когнитивно развитие
Социално и емоционално развитие

Няма коментари:

Публикуване на коментар