Развитие на 1 - 2 месечно бебе

Физическо развитие

РЪСТ
При момченцата - 48,1 - 60,9
При момиченцата - 48,3 - 60,0

ТЕГЛО
При момченцата - 3,8 - 6,0
При момиченцата - 2,7 - 5,5
Наддават с по 800 грама

ГРЪДНА ОБИКОЛКА
При момченцата - 34,18 - 40,88
При момиченцата - 32,48 - 40,18

ОБИКОЛКА НА ГЛАВАТА
При момченцата - 33,50 - 39,50
При момиченцата - 32,50 - 38,50

Психическо развитие 
Двигателно развитие
Езиково развитие
Когнитивно развитие
Социално и емоционално развитие

Няма коментари:

Публикуване на коментар