Развитие на 2 - 3 месечно бебе

Физическо развитие

РЪСТ
При момченцата - 53,1 - 65,5
При момиченцата - 51,9 - 63,9

ТЕГЛО
При момченцата - 4,0 - 7,2
При момиченцата - 3,6 - 6,8
Наддават с по 800 грама

ГРЪДНА ОБИКОЛКА
При момченцата - 35,56 - 43,56
При момиченцата - 35,23 - 43,11

ОБИКОЛКА НА ГЛАВАТА
При момченцата - 35,00 - 41,00
При момиченцата - 34,00 - 40,00

Психическо развитие 
Двигателно развитие
Езиково развитие
Когнитивно развитие
Социално и емоционално развитие

Няма коментари:

Публикуване на коментар