Развитие на 8 - 9 месечно бебе

Физическо развитие

РЪСТ
При момченцата - 65,7 - 78,1
При момиченцата - 63,9 - 76,3

ТЕГЛО
При момченцата - 6,9 - 11,7
При момиченцата - 6,6 - 10,6
Наддават с по 500 грама

ГРЪДНА ОБИКОЛКА
При момченцата - 41,09 - 50,26
При момиченцата -  39,67 - 49,15

ОБИКОЛКА НА ГЛАВАТА
При момченцата - 44,00 - 46,00
При момиченцата - 43,00 - 45,00

Психическо развитие 
Двигателно развитие
Езиково развитие
Когнитивно развитие
Социално и емоционално развитие

Няма коментари:

Публикуване на коментар