Развитие на 7 - 8 месечно бебе

Физическо развитие

РЪСТ
При момченцата - 64,8 - 76,4
При момиченцата - 62,1 - 74,5

ТЕГЛО
При момченцата - 6,8 - 10,8
При момиченцата - 6,3 - 9,9
Наддават с по 550 грама

ГРЪДНА ОБИКОЛКА
При момченцата - 40,43 - 49,76
При момиченцата -  39,65 - 48,51

ОБИКОЛКА НА ГЛАВАТА
При момченцата - 42,5 - 45,0
При момиченцата - 41,5 - 44,0

Психическо развитие 
Двигателно развитие
Езиково развитие
Когнитивно развитие
Социално и емоционално развитие

Няма коментари:

Публикуване на коментар