Развитие на 3 - 4 месечно бебе

Физическо развитие

РЪСТ
При момченцата - 56,5 - 68,1
При момиченцата - 54,7 - 67,1

ТЕГЛО
При момченцата - 4,8 - 8,0
При момиченцата - 4,4 - 7,6
Наддават с по 750 грама

ГРЪДНА ОБИКОЛКА
При момченцата - 36,64 - 45,11
При момиченцата - 35,75 - 44,44

ОБИКОЛКА НА ГЛАВАТА
При момченцата - 36,50 - 42,50
При момиченцата - 35,50 - 41,50

Психическо развитие 
Двигателно развитие
Езиково развитие
Когнитивно развитие
Социално и емоционално развитие

Няма коментари:

Публикуване на коментар