Развитие на 4 - 5 месечно бебе

Физическо развитие

РЪСТ
При момченцата - 57,9 - 71,5
При момиченцата - 57,4 - 69,8

ТЕГЛО
При момченцата - 5,3 - 8,9
При момиченцата - 5,1 - 8,3
Наддават с по 700 грама

ГРЪДНА ОБИКОЛКА
При момченцата - 37,36 - 48,14
При момиченцата - 36,96 - 45,20

ОБИКОЛКА НА ГЛАВАТА
При момченцата - 38,00 - 43,00
При момиченцата - 37,00 - 42,00

Психическо развитие 
Двигателно развитие
Езиково развитие
Когнитивно развитие
Социално и емоционално развитие

Няма коментари:

Публикуване на коментар