Развитие на 5 - 6 месечно бебе

Физическо развитие

РЪСТ
При момченцата - 60,8 - 73,2
При момиченцата - 59,6 - 71,2

ТЕГЛО
При момченцата - 5,9 - 9,5
При момиченцата - 5,4 - 9,0
Наддават с по 650 грама

ГРЪДНА ОБИКОЛКА
При момченцата - 39,34 - 48,32
При момиченцата - 38,26 - 46,00

ОБИКОЛКА НА ГЛАВАТА
При момченцата - 49,5 - 43,5
При момиченцата - 38,5 - 42,5

Психическо развитие 
Двигателно развитие
Езиково развитие
Когнитивно развитие
Социално и емоционално развитие

Няма коментари:

Публикуване на коментар