Развитие на 6 - 7 месечно бебе

Физическо развитие

РЪСТ
При момченцата - 63,4 - 74,6
При момиченцата - 61,2 - 73,6

ТЕГЛО
При момченцата - 6,4 - 10,4
При момиченцата - 6,0 - 9,6
Наддават с по 600 грама

ГРЪДНА ОБИКОЛКА
При момченцата - 39,98 - 49,21
При момиченцата - 38,4 - 47,93

ОБИКОЛКА НА ГЛАВАТА
При момченцата - 41,00 - 44,00
При момиченцата - 40,00 - 43,00

Психическо развитие 
Двигателно развитие
Езиково развитие
Когнитивно развитие
Социално и емоционално развитие

Няма коментари:

Публикуване на коментар